دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

آیین نامه سرویس مدارس

دستورالعمل اجرایی آئین نامه حمل و نقل دانش آموزان (ابلاغی وزارت کشور به شماره ۵۴۹۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳):

آئین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزارن مدارس (مصوب ۱۳۸۷/۶/۳) + دستورالعمل اجرایی آئین نامه حمل و نقل دانش آموزان + شیوه نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزی