دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

ارکان سازمان

اعضای شورای سازمان

Feature Box Image

سعید ابریشمی راد

شهردار کاشان - رئیس شورای سازمان
Feature Box Image

حمیدرضا بخشنده فر

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کاشان - عضو شورای سازمان
Feature Box Image

ابوالفضل ساروقیان

مدیر منطقه چهار شهرداری کاشان - عضو شورای سازمان

اعضای هیأت مدیره سازمان

Feature Box Image

حمیدرضا بخشنده فر

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کاشان - رئيس هیأت مدیره سازمان
Feature Box Image

عباسعلی قپانی پور

معاون سیاسی، امنیتی اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان کاشان - عضو هیأت مدیره سازمان
Feature Box Image

سیدمحمدرضا متشکره

سرپرست سازمان - عضو هیأت مدیره سازمان