دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

ریاست سازمان

سیدمحمدرضا متشکره

مسئولیت:
  • سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان
تاریخ شروع مسئولیت:
  • ۱ مهر ۱۳۹۸
سوابق:
  • سوابق در این قسمت ۱
  • سوابق در این قسمت ۲