دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

نرخ کرایه اتوبوس سال ۹۹

نرخ کرایه اتوبوس (خطوط درون شهری)

ردیفمبدا - مقصدکرایه در سال ۹۹ (ریال)
۱پایانه شهید موسوی - باغ فین6,700
۲پایانه شهید موسوی - فاز 1 ناجی آباد7,300
۳پایانه شهید موسوی - فاز 2 ناجی آباد7,300
۴میدان 15 خرداد - راوند- طاهرآباد - خزاق8,500
۵پایانه شهید موسوی - شهرک امیرالمومنین6,700
۶میدان ولی عصر - دارالسلام گلابچی6,700
۷میدان ولی عصر - بلوار چمران6,700
۸میدان ولی عصر - میدان بسیج6,700
۹میدان کمال الملک - بلوار دانش - نارنجستان7,300
۱۰میدان کمال الملک - فین بزرگ – مسکن مهر7,300
۱۱میدان کمال الملک - شهرک 22 بهمن6,700
۱۲میدان کمال الملک - لتحر6,700
۱۳میدان کمال الملک - حسن آباد6,700

نرخ کرایه اتوبوس (خطوط حومه)

ردیفمبدا - مقصدکرایه در سال ۹۹ (ریال)
۱میدان 15 خرداد - نوش آباد15,000
۲میدان دروازه دولت - سفید شهر18,500
۳میدان دروازه دولت - یزدل - علی آباد18,500